اولین سایت آگهی کاملا رایگان ایرانیان جهان : ثبت آگهی در لونو کاملا رایگان می باشد
کاهش رنک سایت

املاک:::-خانه::چمن کفپوش پارکت سالن09124076306

starsآگهی ویژه
چمن کفپوش پارکت سالن09124076306

کفپوش ورزشي . کفپوش پلي يورتان ورزشي . پارکت ورزشي . کفپوش تار تان ورزشي . کفپوش فضاي باز چند منظوره ورزشي . چمن مصنوعي . توليد تجهيزات ورزشي 09124076306

کانال تلگرام: https://t.me/apksport
خدمات اين شرکت عبارت است از
چمن تزييني ؟ کفپوش ورزشي ؟ پارکت سالن ورزشي ؟ تارتان ورزشي ؟ 09124076306

خدمات اين شرکت عبارت است از:
1- کفپوش پارکت ورزشي به صورت معلق از جنس چوب روسي و پارکت راش گرجي.
2- کفپوش پارکت مسکوني.
3- کفپوش تارتان ورزشي به صورت پاششي
4- کفپوش تارتان ورزشي به صورت رول
5- کفپوش جاده تندرستي مخصوص پياده روي
6- کفپوش فضاي باز ورزشي 17 ميليمتر
7- کفپوش تنيس يا کفپوش هاردکشن
8- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 4 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
9- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
10- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
11- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
12- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
13- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
14- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
15- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش رولي )
16- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش رولي )
17- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش رولي )
18- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش رولي )
19- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش رولي )
20- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش رولي )
21- کفپوش اپوکسي براي سالن هاي صنعتي
22- کفپوش آنتي استاتيک و يا کفپوش بيمارستاني
23- کفپوش جهت پارکينگ
24- کفپوش جهت پل عابر پياده
25- چمن مصنوعي ورزشي
26- کفپوش دور استخر
27- کفپوش سنا خشک
28- تجهيز سالن بدنسازي
29- کفپوش بدنسازي
30- کفپوش تاتامي با ضخامت 20 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
31- کفپوش تاتامي با ضخامت 25ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
32- کفپوش تاتامي با ضخامت 30 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
33- کفپوش تاتامي با ضخامت 45 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
34- کفپوش مهد کودک
35- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 20 ميليمتر
36- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 25 ميليمتر
37- کفپوش شانه تخم مرغي و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 43 ميليمتر
38- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ مارک دار
39- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ معمولي
40- تجهيزات بدنساري پارکي ست کامل
41- مبلمان شهري
42- صندلي پارکي و يا نيمکت پارکي
43- آبخوري پارکي
44- سطل آشغال پارکي
45- .سايل بازي پلي اتيلن
46- چراغ پارکي و شهري
http://akampars.blogfa.com
http://apksport.blogfa.com
http://apk.sport.flooring.blogfa.com

تلفن :09124076306 علي عزيزي
شرکت خدمات ورزشي آکام پارس کيميا09124076306
2- کفپوش تارتان ورزشي به صورت پاششي
3- کفپوش تارتان ورزشي به صورت رول
4- کفپوش جاده تندرستي مخصوص پياده روي
5- کفپوش فضاي باز ورزشي 17 ميليمتر
6- کفپوش تنيس يا کفپوش هاردکشن
7- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 4 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
8- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
9- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
10- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
11- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
12- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
13- کفپوش پلي يورتان با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش يک پارچه و بدون درز و يا کفپوش ريختگي و يا کفپوش p.u)
14- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 5 ميليمتر(کفپوش رولي )
15- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 6 ميليمتر(کفپوش رولي )
16- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 7 ميليمتر(کفپوش رولي )
17- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 8 ميليمتر(کفپوش رولي )
18- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 9 ميليمتر(کفپوش رولي )
19- کفپوش p.v.c وارداتي با ضخامت 10 ميليمتر(کفپوش رولي )
20- کفپوش اپوکسي براي سالن هاي صنعتي
21- کفپوش آنتي استاتيک و يا کفپوش بيمارستاني
22- چمن مصنوعي ورزشي
23- کفپوش تاتامي با ضخامت 20 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
24- کفپوش تاتامي با ضخامت 25ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
25- کفپوش تاتامي با ضخامت 30 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
26- کفپوش تاتامي با ضخامت 45 ميليمتر در ابعاد 100×100 و 50×50cm
27- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 20 ميليمتر
28- کفپوش تايل و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 25 ميليمتر
29- کفپوش شانه تخم مرغي و يا کفپوش پارکي 100×100cm و 50×50cm با ضخامت 43 ميليمتر
30- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ مارک دار
31- کفپوش ايروبيک و يا کفپوش استپ معمولي
32- تجهيزات بدنساري پارکي ست کامل
33- صندلي پارکي و يا نيمکت پارکي
34- آبخوري پارکي
35- سطل آشغال پارکي
روکش کفپوش سالن ورزشي – پارکت ورزشي – کفپوش سالني – کفپوش يک پارچه – کفپوش p.u – کفپوش پلي اورتان.
روکش کفپوش سالن ورزشي – پارکت ورزشي – کفپوش سالني – کفپوش يک پارچه – کفپوش p.u – کفپوش پلي اورتان.
شرکت آکام پارس کيميا
کفپوش ، چمن مصنوعي ، پيست تارتان ، پارکت ، کفپوش مهد کودک ، تجهيزات سالن ورزشي ، پلي اورتان
=======================
اولين توليد کننده کفپوش يک پارچه پلي اورتان
با 30 سال درخشش در زمينه توليد کفپوش يک پارچه و بدون درز سالن هاي ورزشي
اجرا کفپوش پلي اورتان از ضخامت 3 ميليمتر تا 17 ميليمتر
کفپوش پلي اورتان جايگزين کفپوش p.v.c
اولين توليد کننده کفپوش يک پارچه پلي اورتان در فضاي باز
خدمات اين شرکت عبارت اند از:
انجام کفپوش ورزشي سالن چند منظوره پلي اورتان.
انجام چمن مصنوعي مخصوص فوتبال و فوتسال.
انجام کفپوش پيست تارتان مخصوص ورزش دو ميداني .
انجام پارکت ورزشي مخصوص سالن هندبال و بکتبال و ....
انجام کفپوش مهد کودک کفپوش 1×1 .
تعميرات کفپوش ورزشي کفپوش يک پارچه پلي اورتان.
انجام ساب و لاک سالن پارکت ورزشي.
انجام نصب کفپوش p.v.c.
انجام نصب چمن مصنوعي .
انجام تجهيزات سالن ورزشي.
مشاوره در خصوص کفپوش و تجهيز سالن ورزشي شما
بازديد سراسر ايران از سالن ورزشي شما رايگان انجام ميشود.
======================
09124076306 شماره تماس
http://apk-sport-flooring.blogfa.com
Sports mats - Artificial Grass - Sports flooring - kindergarten mats - mats 1 × 1 - Maintenance Sports mats - mats of polyurethane fabric - tart sport - fitness equipment
Akam company Pars Kimia
The first manufacturer of solid polyurethane flooring
With 30 years in the field of luster integrated and seamless flooring sports hall
Thickness from 3 mm to 17 mm polyurethane flooring runs
Replacement polyurethane flooring pvc flooring
The first floor is a manufacturer of outdoor fabric polyurethane
The companys services include:
Mats made of polyurethane multi-purpose sports hall.
Do artificial turf for soccer and futsal.
Out special sports flooring tart athletics track.
Parquet doing sports hall for handball and Bktbal and ....
Mats mats do Kindergarten 1 × 1.
Maintenance of a textile polyurethane mats exercise mats.
Parquet floor polish and polish and do sportswear.
Flooring installation p.v.c.
Artificial turf installation.
Do gym equipment.
Flooring and furnishing advice regarding your gym
All over the country visit the gym, you are free.
Call 09124076306 +
کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش + کفپوش
توليد کننده و اجرا کننده انواع کفپوش ورزشي
توليد کننده و اجرا کننده انواع کفپوش پلي يورتان براي سالن چند منظوره ورزشي
توليد کننده و اجرا کننده انواع پارکت براي سالن هاي ورزشي
توليد کننده و اجرا کننده انواع کفپوش در فضاي باز
توليد کننده و اجرا کننده انواع تجهيزات سالن ورزشي
مجري انواع چمن مصنوعي
مجري کفپوش تارتان ورزشي
مدير فروش :علي عزيزي ???????????
بازديد از سالن در سرتاسر ايران رايگان مي باشد
توضيحات فني کفپوش ورزشي پلي يورتان p.u
اصولا ، مطابق با استاندارد هاي جهاني پوشش کف سالنهاي ورزشي چند منظوره با مواد مصنوعي بايستي
داراي قابليت ارتجاعي، برگشت پذيري سريع توپ،قابليت يک پارچگي سطح ،بالاترين نيروي جذب ضربه
و مقاومت بالا در برابر نيرو هاي ديناميکي و استاتيکي و همچنين جلو گيري از لغزش ورزشکاران بدليل
اصطکاک و گيرايي سطح کفپوش باشد.
لذا ، بدين منظور کفپوش يکپارچه و بدون درز پلي اورتان که داراي استاندارد هاي فوق ميباشد به عنوان
مطلوبترين کفپوش ورزشي در جامعه ورزشي شناخته شده است . کفپوش ورزشي پلي اورتان از دو قسمت
زيره و رويه تشکيل شده است:
متشکل گرديده استPU BINDER-لايه زيره کفپوش پلي اورتان: اين لايه از گرانول يا فوم پلي اورتان و مواد
که موجب بالابردن سطح مقاومت و دوام و قابليت ارتجاعي کفوش ميباشد.
(مواد پلي اورتان) ميباشد.TOP COT – MID COT – COT-لايه رويه کفپوش پلي اورتان : اين لايه متشکل از
کفپوش مورد اشاره هيچگونه درزي ندارد که بر اثر سهل انگاري و نفوذ آب باعث تورم و برآمدگي سطح گردد
و نيز داراي ويژگي هاي زير هم ميباشد.
قابليت ترميم نقاط آسيب ديده در کوتاهترين زمان و کمترين هزينه
مقاومت بالا در برابر برودت و حرارت محيط
قابليت نظافت و شستشو با انواع مواد شوينده و ترجيحاً با دستگاه مخصوص
مقاومت در برابر خش و سايش
دوام و ثبات رنگ در برابر اشعه خورشيد در زمان طولاني
قابليت رنگ بندي متفاوت دارد
قابليت تعويض روکش کفپوش پلي اورتان با کمترين هزينه پس از ساليان طولاني
اين کفپوش از 3 ميليمتر تا 20 ميليمتر اجرا ميشود و همچنين قيمت هم از حداقل تا حداکثر متقير ميباشد
ونيز قابليت ارتجاعي مانع از صدمات آني در زمان برخورد ورزشکار به زمين و دراز مدت نيز مانع از آسيب
ديدگي ناشي از فشار مستقيم به مفاصل و رباط و مينيسک و کوتاه شدن عمر ورزشي ورزشکار ميباشد.
شماره تماس : ???????????(علي عزيزي مديريت بازرگاني )
کفپوش ورزشي – پارکت ورزشي
شرکت خدمات ورزشي آکام پارس کيميا (APK)
خدمات اين شرکت عبارت است از :
1- کفپوش استاندارد يک پارچه ورزشي داخل سالني پلي يورتان از ضخامت 3-12 ميليمتر براي ورزش فوتسال – هندبال – واليبال و ....
2- کفپوش استاندارد پارکت براي ورزش بسکتبال – هندبال – فوتسال – واليبال و .....
3- کفپوش استاندارد تارتان براي ورزش دو و ميداني
4- نصب چمن مصنوعي براي ورزش فوتسال و فوتبال
5- تعميرات انواع کفپوش ورزشي (پلي يورتان – p.v.c – پارکت )
6- نصب کفپوش P.V.C
7- تعميرات ساب و لاک پارکت ورزشي
8- کفپوش استاندارد تنيس از جنس پلي يورتان
9- کفپوش استاندارد يک پارچه فضاي باز از جنس پلي يورتان
10- انواع تجهيزات سالن چند منظوره ورزشي
بازديد از مجموعه ورزشي شما سرتا سر ايران و خارج از کشور بصورت رايگان انجام ميشود.
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم ارديبهشت ????ساعت 8:56 توسط علي | نظر بدهيد
کفپوش ; پارکت ; کفپوش ; تارتان ; کفپوش ;کفپوش ; پارکت ; کفپوش ; تارتان ; کفپوش ;کفپوش ; پارکت ; کفپو
کفپوش ورزشي – کفپوش پارکت ورزشي – کفپوش ريختگي – کفپوش p.u – کفپوش پلي اورتان – کفپوش ريختگي – کفپوش پلي يورتان – کفپوش گرانلي – کفپوش پارکت – کفپوش بسکتبال – کفپوش هندبال – کفپوش فوتسال – کفپوش تنيس – کفپوش بدنسازي – کفپوش فضاي باز
×××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××
شرکت خدمات ورزشي آکام پارس کيميا داراي چندين لوح سپاس و تقدير از چندين کشور درخصوص کيفيت اجراي کفپوش استاندارد پلي يورتان و پارکت ورزشي.
توليد کننده و مجري انواع کفپوش استاندارد سالن چند منظوره ورزشي به صورت ريختگي پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي .
توليد کننده و مجري انواع پارکت استاندارد ورزشي بر روي کلاف بندي چوب روسي و پارکت راش گرجستان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
توليد کننده و مجري کفپوش تنيس از جنس پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
توليد کننده و مجري کفپوش پارکت و يا پلي يورتان براي سالن هندبال با قابليت طراحي و رنگ بندي
توليد کننده و مجري کفپوش پارکت و يا پلي يورتان براي سالن واليبال با قابليت طراحي و رنگ بندي.
توليد کننده و مجري کفپوش پارکت براي سالن بسکتبال با قابليت طراحي و رنگ بندي.
توليد کننده و مجري کفپوش چند منظوره در فضاي باز با قابليت طراحي و رنگ بندي.
توليد کندده و مجري کفپوش فضاي بازي کودکان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري تعميرات و رنگ مجدد کفپوش يک پارچه و بدون درز پلي يورتان .
مجري تعميرات و ساب و لاک پارکت ورزشي.
مجري نصب چمن مصنوعي .
مجري نصب تارتان ورزشي .
توليد کننده و مجري انواع تجهيزات ورزشي .
مجري انواع کفپوش هاي رولي يا p.v.c
×××××××××××××××××××××××××
شرکت آکام پارس کيميا: (APK)
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم فروردين ????ساعت 16:20 توسط علي | نظر بدهيد
کفپوش ورزشي – کفپوش پارکت ورزشي – کفپوش ريختگي – کفپوش p.u – کفپوش پلي اورتان – کفپوش ريختگي – کفپوش
توليد کننده و مجري انواع کفپوش استاندارد سالن چند منظوره ورزشي به صورت ريختگي پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي .
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم فروردين ????ساعت 10:9 توسط علي | نظر بدهيد
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي يا گرانولي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتا
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي يا گرانولي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چمن مصنوعي ; تجهيزات ورزشي
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي يا گرانولي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چمن مصنوعي ; تجهيزات ورزشي کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي يا گرانولي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چمن مصنوعي ; تجهيزات ورزشي
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اسفند ????ساعت 19:15 توسط علي | نظر بدهيد
مجري انواع کفپوش استاندارد سالن چند منظوره ورزشي به صورت ريختگي پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي .
مجري انواع پارکت استاندارد ورزشي بر روي کلاف بندي چوب روسي و پارکت راش گرجستان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري کفپوش تنيس از جنس پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري کفپوش پارکت و يا پلي يورتان براي سالن واليبال با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري کفپوش پارکت براي سالن بسکتبال با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري کفپوش چند منظوره در فضاي باز با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري کفپوش فضاي بازي کودکان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
مجري انواع تجهيزات ورزشي .
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اسفند ????ساعت 19:8 توسط علي | نظر بدهيد
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چ
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چمن مصنوعي ; تجهيزات ورزشي
شرکت خدمات ورزشي آکام پارس کيميا داراي چندين لوح سپاس و تقدير درخصوص اجراي کفپوش پلي يورتان و پارکت ورزشي.
مجري انواع کفپوش سالن چند منظوره ورزشي به صورت ريختگي پلي يورتان با قابليت طراحي و رنگ بندي .
مجري انواع پارکت ورزشي بر روي کلاف بندي چوب روسي و پارکت راش گرجستان با قابليت طراحي و رنگ بندي.
**************************
کفپوش سالن چند منطوره ورزشي (پلي يورتان يا ريختگي) ; کفپوش پارکت ورزشي ; کفپوش تارتان ورزشي ; چمن مصنوعي ; تجهيزات ورزشي


تهران
???????????
info@akampars.ir
عزيزي
تهران > تهران
http://akampars.blogfa.com

چمن , کفپوش , پارکت , سالن09124076306

ارسال آگهی: ۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ و ۵۷ دقیقه
moein ahmadi
تلفن : 09124076306 -

چمن کفپوش پارکت سالن09124076306

مشخصات آگهی

ایمیل:lono.irlono.irlono.ir
نام: moein ahmadi
تلفن: 09124076306 -
انقضا:۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ و ۵۷ دقیقه
منطقه: تهران آدرس:تهران
سایت: http://akampars.blogfa.com
بازدید: 514 بار

کلید واژه ها (جستجو در موضوعات مشابه)
internetgpn.ir

تماس با آگهی‌دهنده (moein ahmadi)

تازه‌های املاک (بخش رایگان)

آگهی های ویژه ی -خانه

www.lono.ir
آهنگري سليقه با جواز کسب معتبر سازنده انواع درب و پنجره آهني و چهارچوب درب ريلي پارکينگ و دربهاي پرفروژه و ...
88930697 -
moein ahmadi ,
stars
www.lono.ir
فروش کولر های LG , Generall با 40% تخفیف فروش بدون پیش پرداخت تسویه بعد از تحویل نصب رایگان موتور های کم مصرف ژا...
09159724585
محمد نژاد , سبزوار
stars
www.lono.ir
ايزوگام قيرگوني آسفالت لکه گيري 77339887 ارزان سريع با کيفيت تمام نقاط _اجراي آسفالت با مصالح ودستمزدي _اجراي ق...
77339887 -
moein ahmadi ,
stars
www.lono.ir
ترمووود پارس وود فروش و پخش ترمووود در سراسر كشور بدون واسطه مناسبترين قيمّت نماي ساختمان ' روف گاردن ' كفپ...
9121384596 -
moein ahmadi ,
stars
www.lono.ir
سيمانکاري بغل کار ، پشت کار ، نماي ساختمان با دستگاه و بدون داربست با اکيپ مخصوص پذيرفته مي شود نقاشي بغل کا...
09120304835 -
moein ahmadi ,
stars
www.lono.ir
صنايع چوب ماموت توليد کننده مدرن ترين پرده کرکره چوبي دربهاي آکاردئوني و پرده عمودي چوبي ميباشد دربهاي آکارد...
9122843543 -
moein ahmadi ,
stars

آگهی های ویژه ی املاک

www.lono.ir
مجری امور ملکی در شمال کشور ( نور الی متل قو) خرید – فروش – معاوضه ویلا – آپارتمان – زمین ساحلی – جنگلی – تج...
09192724931
کوروش کاوه ,
۱۳۹۵/۲/۳
stars
www.lono.ir
اولین مجتمع لوکس با نمای رومی و کلاسیک در جنوب ایران اولین هتل پنج ستاره طبقاتی جزیره قشم 800 واحد تجاری در 4 طب...
09174300300
کریمان , قشم
۱۳۹۵/۸/۲۴
stars
www.lono.ir
اجاره آپارتمان های مبله لوکس در تهران همراه با کلیه امکانات رفاهی یک اقامت لوکس اروپایی نظیر سرویس خواب کامل ...
09198304707
sadr ,
۱۳۹۳/۹/۵
stars
www.lono.ir
اجاره اپارتمان مبله یک خوابه و دو خوابه مجیدیه جنوبی ( پایین تر از بزرگراه رسالت) با امکانات کامل،دسترسى آسا...
09393599219
شیرین محتشم , تهران
۱۳۹۵/۹/۲۹
stars
www.lono.ir
مزایا و معایب هالوکور یا دال پیش تنیده کاهش ارتفاع سیستم سقف سازه افزایش طول دهانه ها کاهش وزن سقف در نتیج...
09125667817
سربلند , تهران
۱۳۹۵/۱۱/۳
stars
www.lono.ir
تولیدی چسب پاشا تولید کننده انواع لیبل و روکشهای محافظ چسبدار صنعتی جهت چسباندن برروی سطوح مختلف: چاپ دار...
09125364426
تولیدی پاشا , تهران
۱۳۹۳/۷/۲۹
stars
www.lono.ir
میرداماد شمالی فرعی دنج 160 متر سه خواب پنج طبقه دو واحدی طبقه اول نوساز سازنده به نام منطقه یک خواب مستر ...
09908008119
مشاور املاک , تهران
۱۳۹۵/۱۲/۵
stars
www.lono.ir
خدمات املاک در شهریار خرید و فروش رهن و اجاره املاک صنعتی املاک تجاری املاک مسکونی املاک تجاری باغ و باغچه/...
09373737834
ali akbari , تهران - شهریار
۱۳۹۵/۱۱/۲۸
stars
www.lono.ir
بهترین کتاب برای مشاورین املاک با خواندن این کتاب بهتر می توانید مشتری را جذب نموده و املاک خود را بفروشید و ی...
09120204112
فراهانی , تهران
۱۳۹۶/۶/۲
stars
www.lono.ir
مغازه دارای اب برق گاز میباشد.از موقعیت مکانی خوبی داراست.به خریدار واقعی تخفیف داده میشود.تا مبلغ 48 میلیون تو...
09123023821-09381649455
محمد ذبیح , فردیس
۱۳۹۵/۹/۵
stars